1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w ciagu 5 godzin po odebraniu przesyłki:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wyslać zdjęcie produktu wraz  z opisem reklamacji na adres: info@lamerderoses.com;
  2. lub wyslać zdjęcie produktu wraz  z opisem reklamacji na numer: +48 69 49 000 49.
  3. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje możliwe są w sytuacji, kiedy kwiaty nie będą świeże, przesyłka nie zostanie doręczona, bądź będzie zniszczona, a także gdy zamówienie nie będzie odpowiadało wybranemu przez Klienta na stronie. W przypadku niedostarczenia przesyłki niezbędne w procesie reklamacyjnym jest pisemne oświadczenie adresata o zdarzeniu.
 5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie kuriera.
 6. W Produktach Ilość róż I kwiatów w pudełku zależy od wielkości główek róż I kwiatów kupionych tego dnia i  może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, bądź w opisach produktów, nawet o połowę. Produkty sprzedawane są na wielkość pudełka, nie natomiast na ilość kwiatów. Nieodpowiednia ilość kwiatów, które wypełniają całe pudełko, nie może być przyczyną reklamacji.
 7. W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres roku, tylko w sytuacji gdy Klient pielęgnował produkt według zaleceń znajdujących się w zakładce FAQ „Jak pielęgnować kwiaty”.
 8. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach, jak również podlewane, w sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 9. Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, szczególnie kolor może stawać się mniej intensywny, bądź nawet biały, nie może to być przyczyną reklamacji.
 10. W przypadku roszczenia o zwrot pieniędzy z uwagi na stan samych kwiatów, zwracamy wyłącznie koszty kwiatów, bez kosztów pudełka. Jeżeli Konsument domaga się zwrotu całości kosztów, musi odesłać pudełko odpowiednio zabezpieczone, w nieuszkodzonym stanie na adres zwrotny.
 11. Sprzedawca odpowiada finansowo wyłącznie do wartości zamówienia.